Velkommen til min hjemmeside!

Om meg

Om Meg

Jeg har doktorgrad i organisasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI og er professor i skoleledelse. Jeg er tilknyttet OsloMet Storbyuniversitetet som forsker og har også et samarbeid med Norges Handelshøyskole (NHH) innenfor deres programmer i utdanningsledelse. 

Jeg utga boken «Strategisk skoleledelse» på Fagbokforlaget sommeren 2019, og på samme forlag var jeg også medredaktør for antologien «Ledelse i fremtidens skole» (2017) og medforfatter av boken «Nordiske skolesjefer» (2017). Jeg har sammen med medforfattere publisert forskning i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter som International Journal of Educational Management, Journal of Educational Administration, Leadership & Policy in Schools og Human Performance. 

Jeg arbeider nå som selvstendig næringsdrivende hovedsakelig i oppdrag for kommunale og fylkeskommunale skoleeiere. Jeg er også faglig rådgiver for Skolelederforbundet.

Samarbeidspartnere

Skolelederforbundet
Skolelederforbundet

Skolelederforbundet

Mekki Education
Mekki Education

Mekki Education

Mine tjenester

Forelesninger for universiteter

Jeg engasjeres regelmessig som foreleser på masterutdanninger i utdanningsledelse samt emner i Nasjonal Rektorutdanning ved NHH, OsloMet Storbyuniversitetet og Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU). De temaene jeg dekker er ledergruppe utvikling på skoleeier og skolenivå, ledelse av teamutvikling, ledelse av lærende organisasjoner samt enkelte metodiske emner.

Les mer ...

Oppdragsforskning

På oppdrag av Skolelederforbundet gjennomførte Kjell B. Hjertø og jeg høsten 2018 en undersøkelse blant forbundets rektorer med fokus på deres opplevde relasjon til skoleeiernivået. I denne undersøkelsen ønsket vi å belyse og forklare betydningen av utviklingsstøtte for rektor fra skoleeiers administrative ledelse og apparat.

Les mer ...

Ledergruppene i skolen

Sammen med Kjell B. Hjertø har jeg publisert tre empiriske studier på norske ledergrupper i skolesystemet: En som belyser rektors ledergruppe og to som belyser ledergruppen eller lederforumet som rektorene regelmessig deltar i på eiernivået i kommuner.

Les mer ...

Programmer for intern lederutvikling

I oppdrag for kommuner har jeg bistått med programdesign og faglig ansvar for gjennomføring av interne lederutviklingsprogrammer. Disse programmene er skreddersydde og varierer følgelig i omfang og innretning, alt etter hvilken målgruppe det er snakk om

Les mer ...

Konferanseforedrag

Mine konferanseforedrag har basis i egen faglitteratur og forskning og gjennomføres mest typisk som kombinerte opplegg, der konferansedeltakerne også blir utfordret til diskusjoner eksempelvis i grupper. I mange tilfeller er deltakerne gruppert i autentiske ledergrupper, og mine oppdragsgivere er kommunale og fylkeskommunale skoleeiere. I tillegg universiteter og institusjonelle aktører i sektoren, slik som KS, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet.

Internasjonalt program for systemledere

Sammen med Mekki Education AS inviterer vi til deltakelse i et skreddersydd lederutviklingsprogram. Målgruppen for det foreliggende programmet er den aktøren som vi betrakter som systemledere, og som omtales som skolesjef, kommunalsjef, fylkesopplæringssjef e.l. I samarbeid med International School Leadership (ISL) i Toronto har vi tilpasset et praksisrettet og forskningsforankret utviklingsprogram som tar utgangspunkt i viktige behov hos denne målgruppen.

Les mer ...

Dokumenter

Om Strategisk skoleledelse

Les mer ...

Om Ledelse i fremtidens skole

Les mer ...

Rektors ledergruppe gir merverdi

Les mer ...

Kontakt

902 63 304
Strandgata 6, 2815 GJØVIK
Orgnr 922 867 240